”Politiker borde hålla fingrarna borta”

Ibland behövs det politiskt tryck på parterna för att något ska hända. Vad händer nu efter valet? Samhällsvetarpodden pratade med Anders Weihe, förhandlingschef för arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

– Om politikerna hade lite mer insikt om hur partsmodellen fungerar skulle de inte lägga en del av de förslag de nu lägger. Så säger Anders Weihe, förhandlingschef för arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen i veckans Samhällsvetarpodden, så här några veckor efter valet. 

Ibland behövs det politiskt tryck på parterna för att något ska hända. Det var fallet med strejkrätten. Hade inte regeringen tillsatt en utredning hade parterna aldrig kommit fram med sitt förslag till reformering av strejkrätten, förklarar Anders Weihe i podden.

Inträdesjobben – det vill säga Alliansförslaget med politikersatta löner för vissa grupper – tycker han direkt är en missuppfattning från politikernas sida.

– Tänk det omvända, att politikerna skulle bestämma att lönerna skulle vara 125 procent av minimilönerna istället för 75 procent. Det skulle ju inga arbetsgivare acceptera. Självklart är det orimligt att också göra tvärtom, säger Anders Weihe.

Anders Weihe och Teknikföretagen tycker att den svenska partsmodellen fungerar bra. De har hög organisationsgrad och tror att den kan fungera väl även i en internationellt turbulent tid. Men i längden kan det bli svårt att motivera för en arbetsgivare att teckna kollektivavtal om dess anställda inte är med i facket. Partsmodellen bygger på att båda parter är starka och representativa, även facket.

Förutom det pratas det om vad som ska regleras i lag och vad som bäst görs i avtal, avdragsrätt för fackföreningsavgift, hur LAS borde förändras och vad fack och arbetsgivare gemensamt kan ha för projekt för att värna den svenska partsmodellen.