Politiker ska inte detaljstyra socialtjänsten

Moderaterna vill stärka kopplingen mellan vetenskaplig utveckling och praktiskt arbete i socialtjänsten. Men ska socialtjänsten kunna professionaliseras krävs att politikerinflytandet i individärenden avskaffas.

Moderaterna har i dagarna lanserat sin rapport ”En bättre start i livet – Insatser för socialt utsatta barn”. I rapporten konstaterar Moderaterna att det krävs ett flertal åtgärder för att stärka socialtjänsten och dess medarbetare. ”På lång sikt handlar det om att i högre grad se socialt arbete som en vetenskapligt baserad profession”. Som ordförande för det fackförbund som organiserar majoriteten av socionomer och socialsekreterare kan jag inte annat än att hålla med, skriver Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers i en debattartikel på Altinget.

Rapporten innehåller flera bra förslag som införandet av specialistsocionomtjänster, något som Akademikerförbundet SSR har drivit på för. Den nämner också möjligheten att införa en legitimation för socialsekreterare som ett sätt att stärka kopplingen mellan vetenskaplig utveckling och praktiskt arbete. För att detta ska vara möjligt krävs en stor förändring av socialtjänstlagen: avskaffandet av arbetet på delegation och politikerinflytandet i individärenden. Tyvärr tar Moderaterna inte upp denna grundläggande fråga för stärkandet av professionaliseringen inom socialtjänsten i sin rapport.

Omhändertagande av barn är bland de svåraste beslut som socialtjänsten har att ta ställning till. Ändå har vi en reglering som gör att de som är utbildade för uppgiften inte får fatta besluten om att till exempel ansöka om tvångsvård. Våra grannländer hade länge samma konstruktion som vi. Det härstammar från en tid då kommunernas uppgifter främst utfördes av kommunpolitiker med kontoret på fickan. En tid då utsatta barn var en del av fattigvården.

Resten av Norden har successivt förändrat sina sätt att fatta beslut om omhändertagande av barn så att ansvaret ligger på folkvalda politiker tillsammans med professionella med olika expertis eller bara på professionella. Finland är det land som helt avskaffat politikerinflytandet i individärendena. Där är det legitimerade socialarbetare som utreder barnets behov och en legitimerad chef som fattar beslutet. Om föräldrar eller ungdom är missnöjda med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten.

Akademikerförbundet SSR förespråkar en ordning där den professionella bedömningen får styra arbetet inom socialtjänsten. Där risken för anpassning till förutbestämda insatser och politiska begränsningar undanröjs. Det är socialsekreterarna som möter den enskilde, som tillsammans med hen kan bedöma vilka insatser och stöd som leder till förändring och ett bättre liv för den enskilde.

Andrea Ström (M), vice ordförande i socialnämnden i Stockholm lyfte nyligen behovet av att avskaffa politikerinflytande i individärenden i en debattartikel med rubriken ”Klåfingriga politiker styr i socialtjänsten” (Aftonbladet den 31 mars). Det är mycket bra att socialnämndspolitiker problematiserar runt den roll de har i socialtjänsten, nu hoppas vi också få se rikspolitiker gå in i debatten.

Politiker ska sätta mål – inte besluta om individer. Om Moderaterna menar allvar med skrivningarna om en socialtjänstlag ”anpassad till dagens förhållanden” måste partiet också driva en professionalisering av besluten i socialtjänsten. Det är nu medan översynen av socialtjänstlagen pågår som vi har chansen.