Positiva trenden fortsätter: Kvinnor och mäns löner mer lika

Skillnaderna i kvinnor och mäns löner blir allt mindre. Men fortfarande får kvinnor i snitt bara 88 procent av männens lön. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet som släpptes i dag.

Löneskillnaden mellan könen ligger nu på 12 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter. Detta visar Medlingsinstitutets rapport där man jämfört kvinnor och mäns löner under förra året.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

I snitt tjänar folk 32 800 kronor i månaden. Men det är en stor variation mellan sektorerna. Störst löneskillnad är det inom landstinget, 21,1 procent. I kommunerna är det minst skillnad, 3,4 procent.

Men när Medlingsinstitutet gör en så kallad standardvägning, där man tar ut ett snitt genom att ta hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid så ser man att den största löneskillnaden, 7,2 procent, finns i privat sektor.

De som sitter på högst lön av alla är manliga tjänstemän som jobbar i privat sektor, de snittar på 44 100 kronor. Kvinnor i privat sektor är de som i genomsnitt tjänar minst, 25 300 kronor.

Det finns flera orsaker till löneskillnader mellan könen, skriver Medlingsinstitutet. Två faktorer som påverkar är val av yrke och den könsuppdelade arbetsmarknaden.  

Text: Stina Loman, Akademikern