Praktisk vägledning för ett jämställt arbetsliv

Välkommen till seminarium där vi försöker ge liv åt Diskrimineringslagens bestämmelser. 

Steg för steg går vi igenom bland annat hur lagens krav ser ut gällande rekrytering, sexuella trakasserier, möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap samt lönekartläggning. Det kommer även att finnas tillfälle att diskutera och ställa frågor.

Almega, Unionen och Akademikerförbunden utvecklar tillsammans framtidens kollektivavtal där ett av fokusområdena är ett jämställt arbetsliv. Tillsammans har vi arbetat fram en vägledning för hur arbetsgivare och lokalfackliga organisationer kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

Seminariena finns i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå och riktar sig främst till dig som är VD, HR eller förtroendevald inom privat sektor.

Anmäl dig här.