Premiär för socialtjänstpodden

Nu startar socialtjänstpodden – podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik! Du hittar oss på iTunes och Soundcloud.

I poddens första avsnitt diskuteras själva grunden för socialtjänstens verksamhet – socialtjänstlagen. Regeringen har de senaste två åren pratat om att lagen behöver ses över men än har inga direktiv släppts. Blir det någon översyn? Vad tycker socialsekreterare om behovet av en ny lag? Vilka risker finns det med en ny lag? Detta är några av de frågor som Camilla Sköld, socialpolitisk chef och Josefine Johansson, professionsstrateg diskuterar i det här avsnittet. Förbundets arbete inför översynen av socialtjänstlagen kan du läsa mer om på sidan Ny SoL.