Pressat läge rörande ensamkommande barn

Den senaste månaden har antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökat mycket kraftigt. Över 9 300 ensamkommande barn sökte sig till Sverige bara i oktober månad vilket är dubbelt så mycket som månaden innan och det är betydligt fler på en månad än vad som kom under hela 2014. Flera anvisningskommuner, däribland Helsingborg, signalerar nu att alla kapacitetstak har överskridits. Kommunen vädjar nu till Migrationsverket att få slippa vidare tilldelning samt Lex Sarah-anmäler sig själv.

– Våra medlemmar vittnar om att förtätning och provisorium nu allt oftare är uttömda lösningar. Våra medlemmar upplever inte att de kan göra ett rimligt humanitärt eller professionellt arbete med de ensamkommande barn som kommer nu. En betydande flaskhals just nu är bristen på platser på så kallade HVB-hem, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR oroar sig för att den akuta situationen nu håller på att gå in i en krissituation, inte bara för de ensamkommande barnen, utan även för de som arbetar med dessa barn. Det är signaler vi får från hela landet, inte minst från ankomstkommunerna, men också från de anvisningskommuner som tar emot allra flest ensamkommande barn per invånare. Även om alla kommuner enligt lag idag har skyldighet att ta emot ensamkommande barn är ansvarstagandet fortfarande mycket skevt fördelat.

– Våra medlemmar arbetar mycket nära bristningsgränsen för att göra det bästa för barnen, men ser flaskhalsar i mottagandet som vi måste arbeta bort. Det finns många både lokala och nationella åtgärder på både kort och lång sikt som kan göras och nu måste alla goda idéer tillvaratas och spridas och regelförändringar måste akut göras, säger Heike Erkers.

Här nedan listar vi några av förbundets policyförslag rörande ensamkommande barn:

Nya familjehem måste fås fram på kort sikt. Det görs genom stöd, utbildning och högre ersättningar. Nu måste fler ”vanliga” familjer hjälpa till.
Släktinghemmen måste stödjas med utbildning och resurser.
Heltidsanställ gode män i kommunerna som kan företräda barnen på bästa sätt
Fler ankomstkommuner måste utses, med en jämnare fördelning mellan dem.
Ankomstkommuner ska slippa vara anvisningskommuner
Anknytningsanvisningarna ska räknas in i de överenskommelser kommunerna gör med Migrationsverket
HVB-hem bör kunna drivas i statlig regi utan offentlig upphandling
Ensamkommande barn som befinner sig i en kommun bör räknas till den kommunens tilldelning, inte till den anvisningskommun de kommer ifrån, men där deras upphandlade HVB-hem ligger i en annan kommun.
Akademikerförbundet SSR har gjort en rapport om ensamkommande barn med 36 skarpa förslag för att underlätta läget just nu. Läs här: https://akademssr.se/sites/default/files/files/delrapport_ekb.pdf