Prisad för sitt HR-arbete

Ylva Ulfsdotter Eriksson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Dessutom är hon nybliven mottagare av Magnus Söderström-priset, Sveriges främsta pris inom HR, som delas ut av Akademikerförbundet SSR.

Du har fått priset för ditt arbete med att uppmuntra, synliggöra och lyfta fram HR-relevant forskning. Det har du gjort på flera sätt, bland annat genom HIER-nätverket. Vad är det?

– HIER står för Human-, Industrial-, and Employment Relations. Det är ett nätverk för forskning om arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor med inriktning mot personalvetenskap. Med i nätverket är i princip alla lärosäten i Sverige med akademisk utbildning i HR, ungefär 20 stycken. Syftet är framför allt att få bättre forskningsförankring i personalvetarutbildningarna och främja en god forskning. Vi har regelbundna träffar, och planerar dessutom en bokserie ihop med Liber förlag.

Du har också varit med och grundat ett nationellt centrum för global HRM. Det är ytterligare en anledning till att just du får priset.

– Ja, det nationella centret för global HRM vid Göteborgs universitet är en mötesplats för praktiker och forskare inom HRM-området. Huvudsyftet öka kontaktytorna mellan forskare och praktiker. Tanken är bland annat att främja forskning om hur man leder personal för att stärka den svenska konkurrenskraften i en global värld.

2013 gav du ut en bok om personalvetenskap. Berätta om den.

– Den heter Personalvetenskap – som förhållningssätt och handlar om hur man omsätter sin kunskap i praktisk verksamhet. Jag beskriver just flervetenskapligheten inom yrket. Personalvetarstudenterna tränar sin förmåga att se saker utifrån olika perspektiv, och jag vill kommunicera till dem att de får en unik kunskap.

Vilka är de största utmaningarna för HR-forskningen idag?

– Att synliggöra mycket av den beteendevetenskapliga forskning som görs inom bland annat sociologi och psykologi och visa hur den är användbar inom HR. HR är ju ingen egen disciplin, utan ett tvärvetenskapligt område. Ska man jobba med personalfrågor behöver man kunskap om alltifrån fackföreningar till hur man använder belastningsregistret vid rekryteringar. De finns användbara forskningsresultat inom en mängd olika vetenskaper.

Priset består av en glasstaty och en summa pengar som skall skänkas till någon välgörenhetsorganisation. Vilken blir det?

– Barn till ensamma mammor i Göteborg. Verksamheten drivs i Fryshusets regi, och erbjuder fritidsaktiviteter och stöd till ensamstående mammor och deras barn.

Magnus Söderström-priset

Magnus Söderström-priset delas årligen ut till en person som gjort betydande insatser för HR i Sverige. Magnus Söderström, som givit namn åt priset, är en av grundarna av personalvetarutbildningen och har genom sin forskning haft stor betydelse för professionaliseringen av arbetsplatsernas personalfunktioner.