Problematisk brist på socialsekreterare

Arbetsmarknaden är stark och 100 000 personer beräknas få jobb de två kommande åren. Kommunerna slåss särskilt om erfarna socialsekreterare, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

Det går bra för den svenska arbetsmarknaden, men farten bromsas av brist på arbetskraft. Det slår Arbetsförmedlingen fast i prognosen för 2017 och 2018. Enligt rapporten uppgav två av tre offentliga arbetsgivare brist på arbetskraft under hösten 2016, det är den högsta nivån som uppmätts för offentliga verksamheter sedan 2005.

Särskilt den kommunala sektorn brottas med problemet att rekrytera utbildad och erfaren personal. Tillsammans med lärare och undersköterskor lyfts socialsekreterare fram som ett särskilt problematiskt yrke.

Arbetsförmedlingen skriver att kommunerna konkurrerar med varandra om socialsekreterarna och det har lett till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Den höga personalomsättningen beror också på att socialtjänsten på många håll i landet har haft problem med arbetsmiljön.

Socialtjänsten är också ett område där behoven ökar kraftig framöver. Bland annat innebär det stora asylmottagandet större press, asylboenden som startas och läggs ner gör tillsammans med regelförändringar kring HVB-hem det svårt för kommunerna att planera verksamheterna, vilket leder till ökade kostnader.

Enligt rapporten står den offentliga tjänstesektorn inför stora utmaningar när det gäller finansiering. Vilka kommuner som lyckas rekrytera och behålla duktiga socialsekreterare beror till stor del på om de har råd att höja lönerna. 

Läs mer

Därför väljer socialsekreterarna att gå

Så lite tjänar erfarna socialsekreterare

Kan kommunen konkurrera med konsulterna?