Professioner i omvandling – webbsänt chefsseminarium

Förväntningarna på chefen är höga. Tempot ökar, utmaningarna är stora och verksamheterna allt mer komplexa. Klockan 13.00 i dag tittar vi närmare på chefens förutsättningar för att leda, utveckla, förändra och ta vara på kompetens.

 

Hur ser förutsättningarna och utrymmet ut för den professionella kunskapen och erfarenheten? I spåren av NPM, New Public Management och dess filosofi ställs externa lednings- och uppföljningssystem, detaljstyrning och ökade krav på administration ofta emot den inre yrkespraktikens logik. Vi sätter chefsrollen i fokus och samlar kunskap för att utveckla och stärka professionens roll.

Förväntningarna på chefen är höga. Tempot ökar, utmaningarna är stora och verksamheterna allt mer komplexa. Hur styr man detta arbete och följer upp? Hur tar man vara på kompetensen och får en god kultur? Vilket utrymme har du som chef idag att vara närvarande, leda, utveckla och förändra?

Medverkande

  • Annica Sohlström, tf GD på Livsmedelsverket, reflekterar över sin chefsroll, erfarenheter och förändringar.
  • Lotta Victor Tillberg, docent i praktisk kunskap på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.
  • Moderator och inledare är Hanna Broberg, chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening.

Live eller i efterhand

Seminariet om chefer och chefsrollen webbsänds i förbundets Youtube-kanal fredagen den 29 januari klockan 13.00-14.30. Det går också att se i efterhand.