Projekt för att locka socionomer

Akademikerförbundet SSR i Uppsala har tagit initiativ till ett utvecklingsprojekt för att klara kompetensförsörjningen i socialtjänsten. Uppsala kommun ansöker nu tillsammans med facken om statlig finansiering.

Syftet är att lösa kompetensförsörjningen på ett långsiktigt och hållbart sätt för den myndighetsutövande socialtjänsten. Med ett gemensamt utvecklingsprojekt hoppas kommunen kunna locka socionomer till den sociala barn- och ungdomsvården och bli en attraktiv arbetsgivare.

Läs kommunens  pressmeddelande här