Projekt med makt att förändra liv

Det krävs en demokratisk grund att stå på för att inte upprepa historiens misstag. Solidaritetsfondens internationella arbete är ett steg på vägen att ge makt åt människor att förändra sina liv, sade Palmecentrets ordförande Jens Orback på förbundets kongress.

– Det går bättre för världen på många sätt. Folk lyfter sig ur fattigdom, inleder Jens Orback sin presentation av Solidaritetsfondens och Palmecentrets mångåriga samarbete för mänskliga rättigheter.

Samtidigt pågår en omvandling. Många fattiga länder har blivit medelinkomstländer, där klyftorna ökat och de allra fattigaste bor i dag i förstäder till stora metropoler i stället för på landsbygden. Där Sveriges, och världens bistånd, ofta går till fattiga länder kan Palmecentret arbeta där de anser att de bäst behövs, förklarar Jens Orback, ordförande för Palmecentret.

"Vägledas av värden"

Han har just kommit tillbaka från ett besök i Tyskland, där andra världskriget 70 år efter freden åter hamnat på högsta nyhetsplats. Diskussionen på plats kretsar kring bristen av demokratisk infrastruktur under mellankrigstiden och hur detta bidragit till kriget. Och en demokratisk infrastruktur bygger man genom fackföreningar, kyrka, idrottsföreningar, och ett samhälle som går samman för förändring, säger han.

– Palmecentret ska vägledas av värden. Vi ska jobba i Palmes anda för fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Vi försöker ge makt åt människor att förändra sina samhällen och sina liv genom att gå samman, säger han.

Jens Orback ser samarbetet med Akademikerförbundet SSR som ett långsiktigt strategiskt arbete där förbundet inte bara bidrar med pengar genom medlemmarnas avgifter utan också med värdefullt kunnande både utifrån medlemmarnas människonära professioner och ifrån det fackliga perspektivet.

Kvinnligt deltagande

Många av samarbetsprojekten – i Burma, Palestina och Filippinerna – handlar om att lyfta kvinnors rättigheter, demokratiskt deltagande och möjligheter till arbete och utveckling. Men också om att stötta kvinnor och barn som utsatts för våld. Burma är ett av de länder där Akademikerförbundet SSR redan gör ett viktigt arbete, säger han.

– Jag tror att Kina kommer att vara ett land där vi kommer att behöva jobba mer framöver. Men också i Sydafrika, där det finns ett stort behov av utbildning och organisering för att ge kvinnor och ungdomar en möjlighet att påverka sina liv. Där kan Akademikerförbundet SSR vara betydelsefullt, säger Jens Orback.

Efter Jens Orbacks tal visades en film om ett av projekten som förbundet stödjer via Palmecentret. Hälsocentret Al Marfa i östra Jerusalem hjälper traumatiserade familjer och kvinnor efter det att någon familjemedlem suttit i fängelse eller utsatts för våld av ockupationsmakten eller i hemmet.

Jobbar förebyggande

Just Al Marfa är ett projekt som ligger Jens Orback själv varmt om hjärtat. Han är till vardags ordförande för Manscentrum, där man jobbar med våldsutövande män och att bryta destruktiva mönster. Tillsammans med Palmecentret kommer Al Marfa att satsa mer på att nå också dessa män.

– Vi kommer naturligtvis att fortsätta ge kvinnor stöd. Men det är bra att få jobba med något som är förebyggande. Det är inte ovanligt att flera kvinnor utsätts av samma man och då är det bra att kunna förhindra och inte bara ge stöd, säger Jens Orback. 

Ylva Mossing

Solidaritetsfonden

  • Solidaritetsfonden tillkom efter en motion till kongressen 1990 och förbundsstyrelsen beslutade inrätta fonden i november 1991. 
  • Fonden ska stödja upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter och facklig organisering, men också professionell utveckling och upprättande och upprätthållande av kollegors mänskliga rättigheter.
  • Varje medlem bidrar med en krona per månad till fonden.
  • Avgiften var från början frivillig men 1994 beslutades att införa en solidaritetsavgift på 12 kronor per medlem och år under fem år. På kongressen 2000 permanentades avgiften.

Läs mer om Solidaritetsfonden