PSI: Det är fackens ansvar att motverka ojämlikhet och rasism

Ojämlikhet är en av de europeiska fackföreningarnas största utmaningar, konstaterar den internationella fackliga organisationen PSI. Det är fackens ansvar att arbeta för att vända trenden och motverka ökade klyftor och rasism.

Den 15-16 juni 2017 hölls ett seminarium i Stockholm på temat "Ökad ojämlikhet och främlingsfientlighet: är det ett hot mot samhället och mot fackföreningsrörelsen?" Inbjudna var experter och representanter från olika europeiska fackförbund och organisationer.

Ojämlikheten ökar, konstaterade deltagarna i ett gemensamt uttalande på fredagen. Klyftorna växer, både mellan EU:s medlemsstater och mellan medborgare. Denna ojämlikhet öppnar för utanförskap och främlingsfientlighet. Där har fackföreningsrörelsen en möjlighet att göra skillnad.

– Fackföreningarna har en grundläggande roll att spela när det gäller att motverka främlingsfientlighet och rasism. Sade Dr. Wanda Wyporska, key note speaker från Equality Trust i Storbritannien.

Hon klargjorde att fackföreningarnas gräsrotsarbete och opinionsbildande arbete gör dem perfekt lämpade för att både stötta medlemmar som utsätts för diskriminering och att arbeta för en arbetsmiljö där främlingsfientlighet inte är välkommen.

– Det handlar om att ha en nolltolerans och att visa att vi inte kommer att acceptera någon som helst rasism, sade hon.

"Det är vårt jobb att skapa trygghet"

Akademikerförbundet SSR:s förbundsordförande Heike Erkers håller med. Hon menar att vi behöver gå tillbaka till det som utgör själva kärnan av fackförbundens verksamhet: att skapa trygghet för alla sina medlemmar. Det kan handla om anställningsvillkor, lön och pension, men lika mycket om att skapa ett öppet klimat där alla känner sig trygga och välkomna.

– Det handlar inte bara om vad jag personligen får ut av det, utan också vad vi tillsammans kan göra för att skapa ett Öppet Sverige. Som fackförbund måste vi stå upp för allas lika värde och de mänskliga rättigheter som står nedskrivna i våra stadgar. Då kan vi inte vara passiva. Vi ska vara med och driva på de här frågorna på ett positivt och inkluderande sätt. Som medlem ska jag kunna vara trygg i att om nåt händer mig står mitt fack upp för mig.

PSI:s uttalande i sin helhet

Joint declaration from the Stockholm Conference on Inequality and Xenophobia in June 2017

Inequality is one of the biggest challenges faced by the European trade union movement as well as the member states in our times. Inequality is shaping the society in a way we, the Public Services Trade Unions never can accept.

Inequality in Europe is increasing and the gaps between member states and citizens in Europe are growing. Inequality decreased between countries but increased within them. Inequality opens for alienation and xenophobia. Growing inequality is evitable with political choices. The trade unions work for a society that benefits all including the most vulnerable in society.

Inequality and social vulnerability are inherited for generations. We see a Europe where life expectancy is clearly linked to the social and economic conditions, where high income families have a significant longer life expectancy. Inequality starts already before the baby is borne. It's our responsibility to turn this around and stop the negative development.

We are an important counterpart to the racist parties that grows in Europe and that aims to split and divide the trade unions. These nationalistic parties are not only racist but also anti-feminist. Trade Unions need to stand together and work for a future that benefits all.

The Public Services Trade Union Movement will never accept discrimination, inequality or Xenophobia in the work places nor in Society. We will:

  • take the fight for Human Rights, in politics, civil life, at the workplace and within the trade union movement.
  • continue to push the politicians in the right direction to enforce gender equality including relevant legislation.
  • defend the worker and their rights to a reasonable living wage and end economic exclusion.
  • strengthen the democratic welfare society where all citizens have the same opportunities to a long and healthy work life.

Stockholm 16-06-2017

Europe: EPSU-European Public Services Unions, UK: Unison, France: CFDT, Germany: Ver.di, Austria: Yo Union, Ukraine: SEUU,

Sweden: Kommunal, ST, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, Seko and Vision