Psykologer kan inte ersätta socionomer

Att sätta likhetstecken mellan psykologisk behandling och psykolog missgynnar psykoterapeuterna och gör det svårare, inte lättare, för människor att få hjälp för psykisk ohälsa. Det menar Titti Fränkel på Akademikerförbundet SSR.

En debattartikel på DN Debatt i veckan fick både förbundets yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter och andra yrkesverksamma psykoterapeuter att höja på ögonbrynen. I den föreslår Sveriges kliniska psykologers förening obligatoriska nationella avtal för primärvården och en nationell vårdgaranti för behandling hos psykolog.

Debattartikeln lyfter att många vårdcentraler har andra yrkeskategorier än psykologer som arbetar med psykisk ohälsa. Vad föreningen däremot underlåter att nämna är att det bara är en av dessa grupper – psykoterapeuter – som är utbildad för, och får ge psykologisk behandling, det vill säga psykoterapi. Det är vilseledande och kan leda till en utarmning av tillgång till psykoterapi på vårdcentralerna. 

– Vi vet att psykisk ohälsa till stor del beror på sociala frågor, som stress på jobbet, tillfälliga kriser, dödsfall, arbetslöshet. Det är frågor som kräver kunskap i psykosocialt arbete. Vi menar att det krävs flera olika kompetenser och professioner som i team kan arbeta med psykisk ohälsa. Psykologer kan inte heller ersätta socionomer vilket de gör sken av, säger Titti Fränkel.

Samarbete, inte motarbetande 

I dag gynnar det ekonomiska styrsystemet anställning av psykologer, tillägger hon. Eftersom vårdgivarna, som ersätts av landstingen för utförda tjänster, ofta får högre ersättning för en psykolog än för en psykoterapeut ger det incitament för att anställa psykologer framför andra yrkesgrupper när man nyanställer personal för att arbeta med psykisk ohälsa.

Titti Fränkel menar att det finns en okunskap kring längden och innehållet i utbildningen för de båda grupperna. En socionom och en psykolog som både vidareutbildat sig till legitimerad psykoterapeut har i princip lika lång utbildning.

– Om vi menar allvar med hur vi ska komma tillrätta med den psykiska ohälsan borde vi istället samarbeta för att det blir en god tillgång av en bredd av psykoterapeuter i stället för att värna egna intressen. Vi kommer att bjuda in Psykologförbundet till en diskussion direkt efter sommaren för att prata om de här frågorna. Sen förbereder vi en uppvaktning hos Utbildningsutskottet och Socialutskottet för att tala om vikten av tillgång till psykoterapi i vården. Vi kommer också att fortsätta diskutera och debattera med politiker om hur man ser på vilka grupper som ska behandla patienter, säger hon.