PTK och KFO överens om pensioner

PTK och KFO har ett pensionsavtal som innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av ITP 1. För de som är födda 1980 eller tidigare gäller pensionsplanen KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. De förändringar som PTK och KFO nu har kommit överens berör den kompletterande avgiftsbestämda delen av pension i KTP 2. Den benämns som ITPK i ITP 2 och som KTPK i KTP 2.

Ålderspensionen höjs

Förändringarna innebär att avsättningen till den kompletterande ålderspensionen höjs från 2 procent till 2,1 och att familjeskyddet finansieras av arbetsgivaren. Avtalet kommer samtidigt bli enklare att administrera för KFO:s medlemsföretag. Försäkringsgivare för den här nya formen av KTPK blir Folksam. Avtalsperioden är fem år och gäller från och med 1 januari 2019.

– Förhandlingarna med KFO har förts i en konstruktiv anda och vi är nöjda med utfallet som gagnar både PTK-förbundens medlemmar och KFO:s medlemsföretag, säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk.

Mer information efter sommaren

Akademikerförbunden har kollektivavtal om anställningsvillkor och löner med KFO. De avtalsområden som omfattas av det reviderade pensionsavtalet mellan PTK och KFO är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer.

Mer information till de som berörs av avtalet kommer att gå ut under hösten.