Rapport från förbundsstyrelsen

63 183 medlemmar, verksamhetsplan och budget, Rapport om Linköpingsmodellen, med mera.

Styrelsens endagssammanträde inleddes med vad som hänt sedan sist. De regionföreningar som haft sina årsmöten rapporterades av.

Heike Erkers berättade om sitt första styrelsemöte på Saco och om uppvaktning av socialutskottet om tillgången till LSS, tillsammans med Synskadades Riksförbund. Heike har också turnerat i Halland.

Förbundet fortsätter att öka antalet yrkesverksamma medlemmar. Nu har vi 63 183 medlemmar. Av dessa är 48 902 yrkesverksamma och 12 189 studenter. De övriga är pensionärer.

Styrelsen godkände texten om prioriteringar för 2014. Verksamhetsplanen och budgeten diskuterades och fastställdes av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen hade ett kort samtal om den kommande ordförandekonferensen som är den 22-23 mars på Skepparholmens kursgård i Nacka. På nästa sammanträde i februari kommer styrelsen att fortsätta planeringen av konferensen.

I tisdags beslutade riksdagen attinföra krav på behörighet för socialsekreterare med myndighetsutövande uppgifter i den sociala barnavården. Riksdagens beslut innebär att socialsekreteraren ska ha socionomexamen, erkänd utländsk utbildning eller annan relevant utbildning. Ändringen gäller från den 1 juli 2014. Fram till dess ska Socialstyrelsen utreda vilken annan utbildning som kan vara relevant för uppgifterna.

Styrelsen avslutade sitt sammanträde med att få information och diskutera den så kallade Linköpingsmodellen som handlar om förenklad biståndshantering. Styrelsen lade rapporten till handlingarna.