Rapport från förbundsstyrelsen sammanträde den 12 mars.

Rapporter Vår styrelse (presidiet) för solidaritetsfonden har beslutat att delta med minst 10 000 kronor till Svenska FN-förbundets katastrofinsamling, för att nå ut med matbistånd till de drabbade i Syrien. Vi gör detta tillsammans med de svenska PSI-förbunden (Akademikerförbundet SSR, Kommunal, SEKO, ST, Vision, Vårdförbundet) om gemensamt stöd med totalt 100 000 kr.

Styrelsen diskuterade också hur vi ska bevaka, följa och komma med synpunkter på den omstrukturering som planeras för de olika statliga myndigheterna.

En engagerad rapport gavs från det stora torgmötet som medlemmarna inom socialtjänsten genomförde i Malmö. Under mötet lämnades över en skrivelse med krav på förbättringar inom socialtjänsten till kommunalrådet Carina Nilsson.

Medlemsutvecklingen

 Medlemsutvecklingen de två första månaderna på det nya året redovisades. Den sista februari hade förbundet  51 093 yrkesverksamma medlemmar en ökning med 350 från årsskiftet. Styreslen diskuterade också vikten att intensifiera medlemsrekrytering i hela förbundet.

Bokslut 2014

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen redovisades och godkändes av styrelsen.

Kongress 2015

Kallelse och program är nu färdigt och på väg ut till ombuden. Programmet första dagen är innehåller besök av Statminister Stefan Löfven, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och moderaternas ekonomiska talesperson Ulf Kristersson. Ett seminarium ”Bättre migration en överlevnadsfråga för landet” genomförs med deltagare som Ylva Johansson, Elisabeth Svantesson, Lena Micko, Elisabeth Dahlin, Patricia Kempff och Heike Erkers. 68 motioner och propositioner ska behandlas av kongressen. Val av ny styrelse, revisorer och valberedning ska också genomföras under dagarna tre.

Nationell Handlingsplan

Den 16 mars genomförs en nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Cecilia Grefve, nationell samordnare, bjuder in berörda myndigheter, organisationer och aktörer för att gemensamt ta ett krafttag och finna lösningar på problemen inom socialtjänsten. Syftet med den nationella dialogen är att gemensamt lyfta frågor som rör introduktion, kompetens, stabilitet och barns delaktighet där olika aktörers roller och ansvar i utvecklingsarbetet synliggörs och diskuteras.

Styrelsen fick också en redogörelse för hur samarbete med SKL har fortskridit när det gäller arbetet med den Nationell Handslingplan.