Rapport från förbundsstyrelsen sammanträde den 9 juni 2015

Första sammanträdet med den nyvalda förbundsstyrelsen.

En ordentlig presentation av alla ledamöterna gjordes för att de tre nya styrelseledamöterna skulle känna sig varmt välkomna. Sen följde punkten rapporter: Heike berättade om besöket hos Sveriges socialchefer där de diskuterade vårt förslag till Nationell Handlingsplan för socialtjänsten. Representanter från förbundet hade också varit på besök hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och diskuterat den ökade ohälsan i arbetslivet.

Under två dagar i maj gjorde förbundsledningarna i Akademikerförbundet SSR och IF Metalls ledning arbetsplatsbesök i Borlänge. De var nere i Garpenbergsgruvan och gjorde ett spännande besök på Sopranens integrationsprojekt i kommunen. Sedan avslutades dagarna på SSAB:s valsverk i Borlänge.

En rapport från Personalvetardagarna i Göteborg lämnades. Ett bra program men fler deltagare hade varit önskvärt.

Förbundsstyrelsen fick en genomgång av förbundets fem seminarier under Almedalsveckan månadskiftet juni/juni. Seminarierna sänds på förbundets webb.

Medlemsutveckling

Medlemsutvecklingen i förbundet är fortsatt god. Den sista maj hade förbundet 65 311 medlemmar. Vi fortsätter att växa på yrkesverksamma sidan.

Legitimation för kuratorer inom hälso-och sjukvården.

Efter ett mycket intensivt opinionsarbete från förbundets sida, där många kuratorsmedlemmar varit aktiva och krävt #legitimationu, samt ett enigt socialutskott som den 3 juni debatterade frågan i riksdagen, kom riksdagsbeslutet:

"Riksdagen tillkännager för regeringen att den i budgetpropositionen för 2016 ska avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården."

En stor framgång för förbundet och för medlemmarna inom hälso- och sjukvården, samt en stark förhoppning om att regeringen skyndsamt följer riksdagens mening.

Kongressen 2015

Styrelsen diskuterade förbundskongressen som genomfördes den 8–10 maj 2015. En mycket bra kongress, ett tema att vara stolta över, Öppet Sverige, demokrati som nästan går att ta på, var några av synpunkterna. Styrelsen kommer att hålla en utförlig utvärdering och fatta beslut om alla uppdrag från motionsbehandlingen under internatveckan i september.

 Avslut

Styrelsen avslutade sitt första sammanträde under denna kongressperiod med att diskutera högre facklig utbildning i september och Pride-aktivisterna i sommar.