Rapport från förbundsstyrelsen sammanträde i december 2015

Medlemsutvecklingen

Styrelsen fick en rapport om medlemsutvecklingen och den positiva trenden fortsätter. Under november steg antalet medlemmar till 66 900. Rekryteringen av nya studenter har varit särskilt framgångsrik och målet om 3000 nya studentmedlemmar under 2016 nåddes redan i oktober. Arbetet med att rekrytera nya studenter och yrkesverksamma fortsätter och under de två kommande åren sker en särskild satsning på just medlemsrekrytering.

Öppet Sverige

Förbundet fortsätter att driva migrationsfrågorna i projektet Öppet Sverige. I december publicerades ytterligare en delrapport med fokus på hälso-och sjukvården för nyanlända. Rapporten bygger på den stora enkätundersökning som genomfördes i våras bland våra medlemmar som arbetar med migration och integration. I korthet handlar medlemmarnas förslag om mer heltäckande hälsoundersökningar, tidigare tillgång till psykosocialt stöd och utbyggnad av traumabehandling i hela landet för både nyanlända barn och vuxna.

Rapporten har skickats till alla ordföranden i landstings- och regionstyrelser i Sverige. Dessutom har en debattartikel publicerats i Dagens Samhälle i ämnet.

Fler rapporter planeras, bland annat om boendefrågan och etableringen på arbetsmarknaden.

Turné Öppet Sverige – Heike och Özz

Heike Erkers berättade om sina intryck från Öppet Sverige-turné under hösten då hon besökt arbetsplatser och träffat medlemmar. Heike har bland annat besökt socialtjänster, bemanningsenheter, socialjourer, boenden för ensamkommande barn, kuratorer inom vården och skolan, samt träffat verksamhetschefer på flera orter i landet.

Tre välbesökta medlemskvällar med mingel, tal av ordföranden och underhållning (och allvar) med Özz Nujen har hållits i Helsingborg, Örebro, Stockholm och Malmö.

Öppet Sverige turnén kommer att fortsätta under våren.

Verksamhetsplan för 2016

Styrelsen antog budget och verksamhetsplan för 2016.

Prioriterat för verksamhetsåret 2016 är i korthet att:

Utveckla det fackliga ledarskapet och få fler förtroendevalda på lokal och regional nivå.

Aktivt sprida kunskap om kollektivavtalens styrka och dess betydelse för arbetsmarknaden och välfärden.

Delta i den samhällspolitiska debatten inom områden som stärker medlemmarna och med särskilt fokus på jämställda löner samt migration och akademiker med utländsk examen.

Förbundet ska fortsätta växa genom att rekryteringsarbetet profileras med tydligt riktade insatser för de olika professionerna.

Förhandlingsrådet

Styrelsens ledamöter diskuterade sina intryck från Förhandlingsrådet den 26 november och de synpunkter och medskick som rådet gav inför villkorsförhandlingarna i den landstingskommunala sektorn.

Uppdrag från kongressen 2015

Arbetet med att följa upp motioner och beslut från kongressen 2015 har inletts.

Förbundets nya chefsekonom

Katarina Lundahl som i december tillträtt tjänsten som chefekonom på förbundet presenterade sig för styrelsen. Katarina är nationalekonom och kommer närmast från Liberalernas riksdagskansli där hon i rollen som utredare och analytiker bland annat ansvarat för bland annat finans- och skattepolitik samt arbetsmarknads- och lönefrågor.

Tjänsten är nyinrättad och syftar till att fördjupa förbundets opinionsbildning.