Rapport från förbundsstyrelsens korta möte den 6 maj

Styrelsens halvdagssammanträde hölls ute på Skåvsjöholms kursgård. Sammanträdet inleddes som brukligt är med rapporter.

Styrelsens halvdagssammanträde hölls ute på Skåvsjöholms kursgård. Sammanträdet inleddes som brukligt är med rapporter.

Christin Johansson berättade att Akademikerförbundet SSR, SKTF och representanter från de internationella organisationerna har träffat socialdepartementet om World Conference on social Work and Social Development den 8-12 juli 2012 i Stockholm, den stora världskonferensen om socialt arbete.

Styrelsen fick också en rapport från den krisövning som kansliets ledningsgrupp genomfört. Krisplanen justeras efter erfarenheterna av krisövningen. Krisplanen kommer att vara en del i förbundets nya kommunikationsplan.

Styrelsen samtalade om principerna kring deltagande på förbundets olika arrangemang.

I övrigt ägnades sammanträdestiden åt att förbereda ordförandekonferensen (regionföreningsordförande) som gick av stapeln lördag och söndag den 7-8 maj också på Skåvsjöholms kursgård.