Rapport från förbundsstyrelsens sammanträde

Styrelsen sammanträdde under två kalla novemberdagar på kansliet i Stockholm. Sammanträdet inleddes som det brukar med rapporter från en rad olika områden. Det rapporterades från flera regionförenings årsmöten, styrelsen fick även rapport att svensk chefsförening hade haft årsmöte.

Styrelsen sammanträdde under två kalla novemberdagar på kansliet i Stockholm. Sammanträdet inleddes som det brukar med rapporter från en rad olika områden. Det rapporterades från flera regionförenings årsmöten, styrelsen fick även rapport att svensk chefsförening hade haft årsmöte.

Antalet medlemmar i förbundet har fortsatt att öka, 58 758, en ökning med 4 procent. Vilket är mycket bra.

Claes Stråth generaldirektör på Medlingsinstitutet besökte styrelsen och gjorde en beskrivande och spännande genomgång av årets avtalsrörelse. Den svenska modellen innebär att Arbetsmarknadens parter bär ett betydande ansvar för förhållandena på arbetsmarknaden. Claes Stråth berättade att årets avtalsrörelse är i stort genomförd. De medlemsmässigt tunga avtalen är avklarade. 550 förbundsavtal är tecknade.

På sammanträdet redovisade arbetsrätt och förhandling de avtal som förbundet tecknat inom kommun, landsting, på privat och statlig sektor.

Bilaga förhandlingschef Eva Fagerbergs pm ”analys av avtalsrörelsen 2010” (pdf)

På dagordningen fanns också Uppdrag Välfärd, styrelsens projekt som hela förbundet varit engagerade i . Projektet har pågått från 2007 till i höstas när det avslutades efter valet . Styrelsen hade en ordentlig genomgång av hela projektet . Kansliet hade gjort en sammanställning av verksamheten som genomförts under åren. Ett digert dokument med många spännande aktiviteter i hela förbundet. Styrelsen kommer att diskutera vidare om erfarenheterna från projektet Uppdrag Välfärd och hur förbundet ska arbeta vidare.

Behörighetsutredningen lämnade sitt förslag i oktober. Utredningens föreslog tyvärr inte en legitimation för kuratorer inom hälso-och sjukvården. Förbundsstyrelsen diskuterade förslag på åtgärden för att påverka regeringens kommande proposition i frågan. En diger lista på aktiviteter inför opinions och remissarbetet diskuterades. Frågan återkommer senare till styrelsen.

Mötet avslutades med nyheter från kommunikationsenheten. Nysäkrare inloggning för facklig förtroendevalda genomfördes den 22 november, inom en snar framtid kommer det startas ett forum för förtroendevalda på hemsidan. De lokala och regional webbsidorna är efter en liten teknisk justering färdiga att tas i bruk för region och lokalföreningarna.