Rapport från förbundsstyrelsens sammanträde

Styrelsen träffades i ett vintrigt Stockholm. Som brukligt inleddes sammanträdet med rapporter.JO har beslutat att ge Akademikerförbundet SSR rätt mot länsstyrelsen i Kalmar län (finns att läs om på hemsidan). Flera årsmöten i regionföreningarna har genomförts sedan styrelsen hade sammanträde i november. Styrelsen fick också en rapport från Saco studentråds kongress.

Styrelsen träffades i ett vintrigt Stockholm. Som brukligt inleddes sammanträdet med rapporter.

JO har beslutat att ge Akademikerförbundet SSR rätt mot länsstyrelsen i Kalmar län (finns att läs om på hemsidan). Flera årsmöten i regionföreningarna har genomförts sedan styrelsen hade sammanträde i november. Styrelsen fick också en rapport från Saco studentråds kongress.

Medlemstatistiken redovisades, förbundet har ökat kraftigt under året med 5,4 procent sedan december 2009. Vid sammanträdet var antalet medlemmar 59 528!

En ordentlig genomgång gjordes av de intensiva förhandlingarna som pågår om omställningsavtalet på kommunal sektor. Avtalsparterna är arbetsgivaren SKL och arbetstagarorganisationerna OFR, Akademikeralliansen och Kommunal. Omställningsavtalet kommer att ersätta AGF-KL. Planen är att avtalet ska börja gälla från första januari 2012, förutsatt att parterna kommer överens.

Styrelsen fastställde verksamhetsplan och budget för 2011. Styrelsens prioriterade områden för nästa år är fackligt ledarskap, samhällspolitiken, kollektivavtal och rekrytering.

Sverige kommer att vara värd för den stora internationella världskonferensen om socialt arbete 2012. Konferensen kommer att hållas i Stockholm den 9-12 juli. Ett stort antal deltagare från hela världen förväntas komma till konferensen, liksom många socialarbetare från Sverige. Arrangörer är de internationella organisationerna, ICSW, IFSW och IASSW. Det finns också en svensk organisationskommitté för genomförenade av konferensen. Där är Akademikerförbundet SSR en viktig part.

Förbundsstyrelsen avslutade sitt sammanträde med att anta en policy för skolkuratorer.