Rapport från Förbundsstyrelsens sammanträde

105 motioner och 61 089 medlemmar. Rekord! Styrelsemötet inleddes med att diskutera den nästan färdiga planeringen för kongressen den 11-13 maj . Till allas stora glädje kunde Christin Johansson meddela att 105 motioner inkommit till förbundet för att behandlas på kongressen.

105 motioner och 61 089 medlemmar. Rekord!

Styrelsemötet inleddes med att diskutera den nästan färdiga planeringen för kongressen den 11-13 maj . Till allas stora glädje kunde Christin Johansson meddela att 105 motioner inkommit till förbundet för att behandlas på kongressen. Vi tror att det aldrig tidigare varit så många motioner till någon förbundskongress. Mycket roligt med sådan aktivitet i förbundet. Styrelsen ägnade i stort sett hela dagen till att diskutera motionerna och förbundsstyrelsens svar på de förslag som ställs i motionerna. Under de kommande sammanträdena kommer motionerna att behandlas vidare och svaren från styrelsen att fastsällas. Den sista mars kommer allt material till kongressen att skickas ut till ombuden.

Förbundsstyrelsen diskuterade också vår medlemsutveckling. Vid 2011 års slut hade förbundet 61 089 medlemmar. Det är den högsta siffran i förbundets historia. Det är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2010. Sedan 2007 har antalet medlemmar i förbundet ökat med 15 procent. Antalet yrkesverksamma medlemmar har det senaste året ökat med 3,0 procent till 45 391 stycken. Förbundets studentmedlemmar har minskat med 1,4 procent till 13 765 jämfört med 2010. Detta beror på en stor rensning i medlemsregistret i samband med Ett medlemskap. Förbundets pensionärsmedlemmar uppgick vid årsskiftet till 1 933 stycken. Av förbundets 45 391 yrkesarbetande medlemmar är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Det är samma fördelning som föregående år.

Antalet medlemmar inom privat sektor har ökat med nio procent jämfört med 2010, antalet medlemmar inom staten har ökat med fem procent. Kommunens medlemmar har ökat med fyra procent medan antalet medlemmar inom landstinget har minskat med tre procent.

Antalet chefer var vid årsskiftet 5 950. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2010. Detta beror till stor del på omregistreringar av våra yrkesverksamma medlemmar. Sedan 2007 har antalet chefsmedlemmar i förbundet ökat med 30 procent. Av förbundets yrkesverksamma medlemmar är 13 procent chefer.