Rapport från Förbundsstyrelsens sammanträde

På detta två dagars sammanträde diskuterade och justerade förbundsstyrelsens sina yttranden till de 105 motionerna som ska behandlas på kongressen i maj. Detta tog en stor del av sammanträdestiden i anspråk. Förbundsstyrelsen fick också en rapport om att förbundet deltar i ett partssamarbete på SKL för ett långsiktigt arbete om den offentliga sektorns framtid.

På detta två dagars sammanträde diskuterade och justerade förbundsstyrelsens sina yttranden till de 105 motionerna som ska behandlas på kongressen i maj. Detta tog en stor del av sammanträdestiden i anspråk.

Förbundsstyrelsen fick också en rapport om att förbundet deltar i ett partssamarbete på SKL för ett långsiktigt arbete om den offentliga sektorns framtid.

Förbundet har slutit ett avtal om gästmedlemskap med vår danska systerorganisation, Dansk socialrådgivareförening. Medlem i Sverige som arbetar i Danmark får fackligt stöd av Dansk socialrådgivareförening. Likaså får dansk medlem som arbetar i Sverige stöd av Akademikerförbundet SSR. Avtalet gäller de första tre åren som medlem arbetar i annat land.

Årsredovisningen 2011 gicks igenom liksom verksamhetsberättelsen och revisorernas redogörelse för samma år. Förbundsstyrelsen lade de tre redovisningarna med godkännande till handlingarna.

Förbundsstyrelsen diskuterade också ett spännande utkast till välfärdspolitiks plattform. Ett arbetsmaterial som ska utvecklas ytterligare och i sin färdiga form var ett material som visar hur vi gör politik av den fackliga vardagen, där viktiga välfärdspolitiska frågor beskrivs och där besluten och ställningstaganden som gjorts de senaste åren redovisas. Materialet ska också breddas för att ge utrymme för vidare diskussioner. Plattformen planeras att vara färdig till kongressen.

Medlemsutvecklingen de första månaderna redovisades. Det går fortsatt väldigt bra för förbundet. Den 12 mars var vi 61 567 medlemmar.

Förbundsstyrelsen fick också en rapport från det aktuella förhandlingsläget . Både vad gällde den allmän kommunal verksamhet och i de privat och ideella förhandlingarna.