Rapport från Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 februari, 12-13 februari 2015

Styrelsen använde dagarna till de 68 motionerna som kommit in till Kongressen. Förbundsstyrelsen diskuterade motionerna och svaren till beslut som ska föreslås kongressen.

Styrelsen beslutade också att temat på kongressen ska vara migration, ”Öppet Sverige”. Det planeras två spännande seminarier om temat. Hittills vet vi att Statsminister Stefan Löfven och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kommer att besöka kongressen. Styrelsen diskuterade också propositionerna som ska behandlas på kongressen.

På styrelsemötet diskuterades också en revidering av etisk kod för personal vetare. Professor Erik Blennberger presenterade förslaget till etisk kod. Styrelsen beslutade att anta den reviderade personalvetarkoden.

Medlemsutveckling under föregående år har varit mycket bra. Förbundet har ökat antalet yrkesverksamma medlemmar med hela fyra procent. 64 969 medlemmar den första januari 2015.

På mötet beslutades det också att kalla till förhandlingsråd för landstingskommunal sektor den 26 november 2015.

Sammanträdet avslutades med att ledamöterna diskuterade förbundets olika dagar, Socionomdagarna, Personalvetardagarna och Ekonomidagarna.