Rapport från förbundsstyrelsens sammanträde SSR 3 – 4 februari 2016

Öppet Sverige – snabbspår för socionomer

Förbundet arbetar vidare med fokusområdet Öppet Sverige. En del i detta rör snabbspår för nyanlända socionomer. Urusla Berge, förbundets samhällspolitiska chef, informerade om det förslag till snabbspår som SKL och KFO tillsammans med fackförbunden, däribland Akademikerförbundet SSR, tagit fram. Syftet är att ge nyanlända med examen inom socialt arbete en chans att komma in i socionomyrket och samtidigt underlätta bristsituationen inom många av de yrken som socionomer kan arbeta i.

Medlemsutveckling

Styrelsen fick en rapport om medlemsutvecklingen. Den positiva trenden fortsätter och förbundet närmar sig 67 000 medlemmar. Vid årsskiftet uppgick antalet medlemmar närmare bestämt till 66 705 personer. Av de nytillkomna medlemmarna är 7 av 10 i åldersgruppen 20-39 år.

Arbetet med att rekrytera nya studenter och yrkesverksamma fortsätter och under åren 2016 – 2018 sker en särskild satsning på just medlemsrekrytering

Avtalsrörelse

Claes Stråth, förre generaldirektören på Medlingsinstitutet, och Anders Ferbe, ordförande för IF- Metall var inbjudna för att ge sin syn på förutsättningar och utmaningar inför den kommande avtalsrörelsen.

Blixtkampanj mot förslag om sänkta kompetenskrav i socialtjänsten

Inför centerpartiets kommundagar i Karlstad la partiet förslag om att sänka kompetenskraven inom myndighetsutövningen i den sociala barn-och ungdomsvården, vilket förbundet självklart inte kan acceptera. Krisen i socialtjänsten går inte att lösa med sänkta kompetenskrav. Styrelsen beslutade då att genomföra en blixtkampanj med flygbladsutdelning till de 600 ombud från centerpartiet som anlände till Karlstad den femte februari för att skicka budskapet att utbildningskraven finns för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet.

Förbundet har också skrivit debattartiklar och bloggat om denna viktiga fråga.

Kampanjvecka 11 april – Knäck ohälsan

Styrelsen diskuterade upplägget av Välfärdsveckan som börjar den 11 april. Temat denna gång är "Knäck ohälsan" Tanken är att kraftsamla förbundet i frågor om arbetsmiljö och den ökande psykiska ohälsan. Under kampanjveckan ska hela förbundet sjuda av aktivitet. Den uppåtgående kurvan för sjukskrivningar, särskilt med psykiatriska diagnoser, behöver "knäckas". Vi kommer presentera politiska förslag på åtgärder, fakta och många goda argument för att ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

Under veckans alla dagar planerar vi för olika utåtriktade aktiviteter där vi lokalt, regionalt och centralt gemensamt driver opinion i frågorna. Målet är att varje förening ska genomföra minst en aktivitet och rekrytera en ny medlem.

Uppdrag från kongressen

Styrelsen fortsatte arbetet med att följa upp de motioner som väcktes till kongressen 2015.

Heike Erkers turné

Förbundsordföranden berättade om sin planerade turné under våren. Heike kommer att besöka ett stort antal arbetsplatser i kommuner och landsting, privat och ideell sektor under våren och hålla medlemsmöten tillsammans med Özz Nujen i Göteborg 9 – 10 februari, Umeå 11-12 april, Jönköping 16- 17 maj och Karlstad 23 -24 maj.