Rapport från förbundsstyrelsens sammanträde vecka 38

Styrelsekonferens och sammanträde. Det viktiga första sammanträdet för den nyvalda styrelsen. Hela styrelsen var samlad för att tillsammans under ett längre sammanträde diskutera förbundets verksamhet.

Styrelsekonferens och sammanträde. Det viktiga första sammanträdet för den nyvalda styrelsen. Hela styrelsen var samlad för att tillsammans under ett längre sammanträde diskutera förbundets verksamhet.

Veckan inleddes med rapporter från sommarens viktiga aktiviteter. Almedalens sex välbesökta seminarier diskuterades och presenterades av Carina Laurin Stensson. Josefine Johansson gav en spännande beskrivning av den stora världskonferensen som genomfördes under juli månad för 2400 deltagare från hela världen, där Akademikerförbundet SSR var en samarbetspart. Heike Erkers rapporterade och visade foton på webben från deltagandet i Prideveckan.

Förbundets kommunikationsstrategi gicks igenom och diskuterades inför tisdagens medieutbildning. Styrelsen fick en ordentlig och avancerad heldagsutbildning i mediehantering om hur förbundet på bästa sätt kan få bra respons för våra prioriterade frågor. Styrelsens ledamöter fick också lära sig hur man på bästa sätt ska uttrycka sig i olika möten med journalister och vid intervjusituationer.

Löneutveckling, lönestatistik och resultatet av förhandlingarna inom kommunal sektor diskuterades av förbundsstyrelsen. Styrelsen fick också en genomgång av tidsplanen inför kommande avtalsrörelse 2013. Den 15 november kommer förbundets förhandlingsråd att genomföras. I slutet av december ska förbundet lämna sina avtalskrav till arbetsgivarna och den sista mars går avtalet ut, men vi kommer troligen att sitta i avtalsförhandlingar fram till slutet av april. Heike rapporterade från ”trepartsamtalen ” som Anders Borg och Hillevi Engström inbjudit parterna till.

Styrelsen gick igenom kongressens alla beslut. Kansliet fick i uppdrag att arbeta vidare med alla kongressuppdragen.

Carina Laurin Stensson rapporterade från Personalvetardagarna som hon inledningstalade på. Carina delade också ut Magnus Söderströms- priset som gick till Karin Odhnoff, personalchef i Västra Götalandsregionen.

Styrelsen diskuterade idén till en kampanj med arbetsnamnet Rätt jobb Rätt lön som handlar om att intensifiera samtalen om att uppvärdera sitt arbete och sin kompetens. Styrelsen hade ett mycket kreativt och idérikt grupparbete som kansliet fick ta med sig hem för att återkomma med mer precisa förslag på planerna för kampanjen Rätt jobb Rätt lön.

Kongressen beslutade att förbundets målgrupp är samhällsvetare. Och att vi även kan beskriva oss som samhällsvetarförbundet. Styrelsen hade en spännande och positiv diskussion om hur vi ska jobba vidare för att alla medlemmar ska känna sig inkluderade i samhällsvetarförbundet.

Det fortsatta arbetet med Uppdrag Välfärd och dess inriktning gicks igenom . Styrelsen diskuterade också hur vi på bästa sätt kan engagera biståndshandläggarna inom äldreomsorgen i vår verksamhet.

Styrelsen fick en redovisning av insatserna som gjorts och vad som vidare kommer att göras för att påverka departementet och politikerna när det gäller legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Regeringen presenterade sitt budgetförslag för riksdagen och allmänheten under styrelsens sammanträdesdagar. Styrelsen fick en genomgång av regeringens förslag som berörde förbundets områden och yrkesgrupper.

Styrelsen avslutade sitt internat med ett formellt styrelsesammanträde . Där styrelsen, förutom de ärenden som nämnts här ovan, gick igenom halvårsbokslutet medlemsutvecklingen och beslutade om mötestiderna för året.