Rätt eller fel – etik i socialt arbete

Är det alltid etiskt försvarbart att följa lagstiftningen och politiska direktiv? Denna vecka gästas podden av Kerstin Wigzell, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s Etikråd. Vi tar oss an frågan om etik i socialt arbete och hur socialsekreterare kan tänka när de ställs inför krav som går mot den egna yrkesetiken.

Exempel som tas upp i podden är kommunala direktiv om att alla ensamkommande barn ska omplaceras samt lagstiftningen som ger gränspolisen rätt att få uppgifter från socialtjänsten i utvisningsärenden. Programledare är som vanligt Camilla Sköld.

Läs mer om Etikrådet och ta del av vår etiska kod för socialarbetare. Du kan också läsa en debattartikel i SvD om hur Akademikerförbundet SSR ser på lagstiftningen som ger gränspolisens rätt att få ut uppgifter från socialtjänsten.

Kerstin Wigzell har ett lång förflutet inom socialt arbete. Hon har bland annat varit generaldirektör för Socialstyrelsen och varit regeringens särskilda utredare i flera viktiga utredningar i socialtjänstfrågor. Nu är hon ordförande för Akademikerförbundet SSR:s Etikråd.