Rätt jobb Rätt lön – fortsätt samtala om lön

Rätt jobb Rätt lön är förbundets diskussionsmaterial för att ge medlemmarna ökad kunskap och möjligheter i lönefrågor.

Många av er har redan har ordnat möten i föreningar och på arbetsplatser. Eftersom lönefrågor är ständigt återkommande och väldigt komplexa går det väldigt bra att ha flera möten – diskussionerna blir ofta bara bättre. Dessutom tillkommer många nya medlemmar som ännu inte haft möjlighet att delta i ett ”Så höjer du din lön”-möte.

akademssr.se/rattjobbrattlon har vi samlat material som ni kan använda på alla sorters medlemsmöten – vid en medlemslunch, årsmöten, frukostträff eller samling för nya medlemmar att tala om lön. Materialet går lika bra att använda i det lilla, studiecirkelliknade formatet som det större medlemsmötet. 

Det finns en vägledning för samtalsledare som stöd för den som håller i diskussionen. Om ni vill ha ytterligare hjälp på vägen, kontakta SSR Direkt.

Låt alla vara med och påverka sin lön och löneutveckling!