Rättvis rekrytering blir hetare

Varje år diskrimineras människor när de söker jobb. För att öka pressen på arbetsgivarna att se bortom fördomar skärps nu diskrimineringslagen. Häng med Akademikern till dem som vet hur man rekryterar kompetens i stället för fördomar.

Teveprogrammet Idol sopar banan med många av Sveriges företag och offentliga verksamheter. Medan rekryteringsexperter kämpar för att se bortom hudfärg, ålder eller könsuttryck briljerar programmet i mångfaldsrekrytering. Här handlar allt om att vaska fram den person som bäst fyller skorna som artist. På vägen är alla välkomna.

Sådan inkluderande rekrytering har många andra problem med, visar forskning. Och varje år anmäls flera fall av diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen. 

För att sätta press på arbetsgivarna skärps nu diskrimineringslagen. Från och med nästa år måste arbetsgivare arbeta aktivit för att inte bara förebygga diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller religion, utan även sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, ålder och funktionsnedsättning. 

Runt om i landet märks redan en förändring i en del verksamheter. Södertörns brandförsvarsförbund är ett exempel. Förr rekryterade brandmän andra brandmän, vilket fick till följd att starka män med svenskklingande namn dominerade kåren. Nu leder HR-avdelningens Ann-Sofi Öhman rekryteringsarbetet och jobbar medvetet med att välkomna sökanden med varierande bakgrund. En person som på egen hand utmanat fördomarna är Lisa Olsson på Arbetsförmedlingen i Halmstad. Mitt emellan två konsultuppdrag gled hon över från man till kvinna. Nu jobbar hon med att hjälpa en annan diskriminerad grupp, nyanlända, in på arbetsmarknaden.

I detta nummer hittar du också läsning om hur myndigheter jobbar med att förebygga hot och våld mot anställda. En ny rapport visar att tjänstemän sällan viker för hot när de fattar beslut, men privatlivet påverkas negativt. Diakonen Maria Leijman berättar om sin karriär i kyrkans tjänst, som tagit henne ända till Tanzania. Hon ser sig själv som en röst mellan utsatta individer och myndigheter, och som en opinionsbildare för människors rättigheter. Och så tar vi reda på hur de digitala HR-verktygen klär av dig naken inför chefen och hur lojalitetspliken fungerar.  

Tidningen kommer i brevlådan i dag. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker om Akademikern: chefred@akademikern.se. Tidningen är till för dig och vi vill att den ska kännas angelägen. För att lyckas med det behöver vi din feedback. Vill du diskutera med andra medlemmar? Starta och delta i diskussioner på förbundets sajt: akademssr.se.

Du kan också bläddra i tidningen här!

Trevlig läsning!