Rättvisa inköp, schyssta villkor för alla!

Kollektivavtal och andra schyssta villkor är självklart för oss som är fackligt aktiva. Det borde innebära att vi ställer samma krav på att andra ska få samma fackliga rättigheter som vi själva. För förbundet innebär det att vi alltid ställer krav på kollektivavtal. Vi reser inte med flygbolag eller taxiföretag som saknar kollektivavtal och vi köper inte tjänster från företag utan kollektivavtal.

Besvarade just ett mail från en medlem som undrade vad förbudnet gör för att främja inköp av varor och tjänster som är producerade under schyssta villkor. Och tänker därför berätta för fler om vad förbundet gör, och vad vi tillsammans kan göra för att bli ännu bättre och ännu vassare för under detta år måste regeringen implementera EUs direktiv om offentlig upphandling som slår fast att det är möjligt att ställa s k sociala krav, t ex kollektivavtal och särskilda miljöhänsyn.

Förbundet har tagit fram två dokument som ska vara vägledande vid alla inköp och aktiviteter som förbundet själv arrangerar eller genomför, både på förbundskansliet och i den lokala/regionala organisationen. Det kan handla om att alltid välja kollektivavtal, att köpa in Fairtrade märkt kaffe, välja det realternativ som ger minst miljöpåverkan eller att alltid sortera papper och tidningar.

Dokumenten finns på vår hemsida, och du kan hitta dem här, Rättvisa inköp och här, Miljöplicy

Jag vill också påminna om möjligheten att arrangerar lokala aktiviteter tillsammans med Fairtrade, och glöm inte att arrangera ett eget Fairtrade fika på din arbetsplats den 15 oktober! Länk hittar du här.

Och du som jobbar i kommun, landsting elelr stat och har möjlighet att vara med och påverka upphandlingsprocessen kan få stöd från förbundet. Kom ihåg att det är i själva upphandlingsunderlaget vi fackliga kan göra skillnad genom att arbeta för att få med kollektivavtal som villkor. Förbundet inom OFR har tillsammans tagit fram en handbok, Facklig handbok för bättre upphandling, och den hittar du här.