Recept för jämställda löner

Att inte sätta in alla krafter på att få bort lönediskrimineringen är ett svek mot alla dem som till en lägre lön än deras arbete motiverar sköter samhällsfunktioner som är nödvändiga i ett välfärdssamhälle.

Vi närmar oss 8 mars och än en gång begrundar vi lönestatistik som med förfärande tydlighet visar att hur vi än mäter, med medianer och percentiler, på längden eller tvären, så missgynnas kvinnor i jämförelse med män, skriver Heike Erkers och Markus Furuberg på Dagens Arena.