Redaktionens Malin Isaksson i Bryssel

Malin Isaksson, från Socionomens redaktion, föreläser om skydd av brottsoffer i Bryssel.

Jag och min kollega Stina Sjödin från Kriminalvårdens huvudkontor har precis varit i Bryssel där vi deltog i ett seminarium om implementeringen av EU-direktivet om brottsoffers rättigheter. Seminaritet anordnades av Criminal Justice Platform (som är ett samarbete mellan EuroPris, European Forum for Restorative Justice och CEP, Confederation of European Probation). EU-direktivet innehåller miniminormer för brottsoffers rättigheter och stöd till och skydd av dem.

Vi höll ett föredrag om den svenska Kriminalvårdens arbete för att skydda brottsoffer från upprepad viktimisering under tiden som förövaren avtjänar sitt fängelsestraff. Relationer där ett brott har begåtts kan fortsätta och brottsoffer vill besöka förövaren i anstalt eller ha kontakt under permissioner.

Jag pratade specifikt om vikten av utbildning av personal. Arbetet för att skydda brottsoffer kräver kompetens om det brottsliga beteendet vad gäller till exempel våld i nära relation, sexualbrott, hedersbrott och barn som brottsoffer. Det är också en arbetsmiljöfråga att kunna hantera det man möts av och upplever inom Kriminalvården när brottsoffer och förövare möts. Vi måste klara av att agera och förhindra att nya brott begås framför våra ögon.

Malin Isaksson
Socionomens redaktion