Regeringen kartlägger ekonomiskt bistånd

Biståndet kartläggs ur ett jämställdhetsperspektiv. Socionomens debatt på Socionomdagarna lyfte fram brister i biståndet redan för två år sedan.

Fler och fler lever på ekonomiskt bistånd under långa tider trots att bidraget är format för en kortare period. Det finns inte heller någon samstämmighet i utbetalningen av biståndet och variationerna mellan kommunerna är höga, sa Åke Bergmark under Socionomens debatt på Socionomdagarna 2015. Se http://socionomen.nu/node/7326

I välfärdsprognosen för hösten (se nästa nummer av Socionomen, 6/2017) kan du läsa att långtidsarbetslösheten är uppe på rekordnivåer. Antalet arbetslösa minskar, men inte gruppen som varit utan arbete under lång tid. Vad får detta för konsekvenser om biståndet endast betalas ut till den ena parten i hushållet?