Regeringen lovar årliga lönekartläggningar

Det blev snabb respons på kravet om årliga lönekartläggningar, som Heike Erkers och andra företrädare för 15:56-rörelsen nyligen framförde i en debattartikel. Nu lovar två statsråd att ett förslag om det ska lämnas till riksdagen i vår.

En feministisk regering måste göra mer för att förändra löneskillnaderna, skrev 17 företrädare för 15:56-rörelsen  i en debattartikel i Sydsvenskan i måndags. Deras krav var att de årliga lönekartläggningarna återinförs.

Idag svarar jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bahn Kuhnke med en replik i samma tidning att lönekartläggningar är ett viktigt verktyg i arbetet med att motarbeta löneskillnader.

"Det går inte att få ett jämställt arbetsliv utan jämställda löner. Det arbetet kräver praktiska verktyg för arbetsgivare som sätter löner i förhandlingar med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningar är ett centralt verktyg i det arbetet," skriver statsråden.

Regeringen kommer under våren 2016 att lägga en proposition som innebär att lönekartläggningar ska göras varje år, lovar Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke.