Regeringen måste ge besked om Arbetsförmedlingen

Helén Justegård

Det omfattande varslet på Arbetsförmedlingen skapar oro för de anställda, samtidigt som den framtida organisationen är oklar. Nu måste de politiskt ansvariga så snabbt som möjligt ge besked om vad som hända med Arbetsförmedlingen, som har en central roll i arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsförmedlingen meddelar idag att 4 500 medarbetare varslas om uppsägning på grund av ett minskat ekonomiskt anslag. Varslet berör verksamheter över hela landet.

–   Det var väntat att ett varsel skulle komma men den stora omfattningen skapar givetvis förstämning och oro bland de anställda. Det är bra att Trygghetsstiftelsen redan är inkopplad och att företagshälsovården har beredskap för samtalsstöd, säger Helén Justegård, ordförande för Saco-S på Arbetsförmedlingen.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna ska inledas omgående.

– Det är viktigt att det blir en transparent process, så att det är tydligt för de anställda enligt vilka principer som neddragningen genomförs, säger Anders Lindström, biträdande förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

Arbetsförmedlingen har en avgörande roll för en effektiv arbetsmarknadspolitik, men vad myndigheten ska ha för uppdrag i fortsättningen är högst oklart. Enligt januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och ett nytt system med fristående aktörer införas. Regeringens särskilda utredare Cecilia Fahlberg presenterar samtidigt idag en rad andra förslag som bland annat gäller Arbetsförmedlingen.

– Vi befinner oss sedan flera år i en omfattande omorganisation som ännu inte är slutförd. Nu vet vi inte alls vad som kommer att gälla framöver. Det skapar naturligtvis oro och behovet av information är stort. Vi är också oroade över att den här oredan kommer att drabba de arbetssökande, säger Helén Justegård.

Akademikerförbundet SSR är det största akademikerförbundet på Arbetsförmedlingen och är därför kontaktförbund för de anställda som tillhör Saco-S.

Kontakt:

Helén Justegård, ordförande Saco-S på Arbetsförmedlingen 073 – 809 36 79

Anders Lindström, biträdande förhandlingschef, statlig sektor, Akademikerförbundet SSR 070 – 639 44 96