Regeringen måste respektera partsmodellen

Det är bra att Sverige till sist har fått en regering. Nu är det viktigt att regeringen och samarbetspartierna respekterar den svenska modellen på arbetsmarknaden. Tillsättandet av en utredning om arbetsrätten får inte innebära att regeringen förändrar maktbalansen mellan fack och arbetsgivare, utan låter parterna förhandla fram nya lösningar.

– Det har varit en lång och oviss höst. Att det nu till sist ändå finns en regering på plats är bra för Sverige. Det finns stora utmaningar som regeringen snabbt måste ta tag i, även på arbetsmarknaden, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Även om arbetslösheten är relativt låg finns det uppenbara problem med exempelvis en tudelad arbetsmarknad där stora grupper har svårt att få arbete. Till det kommer risken för en konjunkturnedgång. Nu krävs det politisk tydlighet. Istället ser vi en spretighet med ideologiska käpphästar från de fyra partierna i överenskommelsen. Nu är det avgörande att regeringen driver en tydlig arbetsmarknadspolitik för fler i jobb, säger Heike Erkers.

Den svenska modellen bygger på att parterna förhandlar fram reglerna på arbetsmarknaden utan politisk inblandning. Nu ska en utredning se över arbetsrätten och turordningen i Las, samtidigt som parterna diskuterar frågorna.

– Det är viktigt att parterna får det utrymme som behövs för att hitta gemensamma lösningar. Direktiven till utredningen får inte innebära att politiken trycker fram en lösning som bara gynnar den ena partens vilja. Det skulle skapa obalans i förhandlingarna och bäddar inte för ett bra resultat, säger Heike Erkers.

Framtiden för Arbetsförmedlingen är oviss. Budgeten för 2019 innebär en budgetneddragning på närmare tre miljarder kronor och upp emot 2 400 anställda kan komma att sägas upp. Nu aviseras en omfattande omorganisation som ska vara fullt genomförd under 2021.

– Arbetsförmedlingen har en oerhört central roll på den svenska arbetsmarknaden och regeringen måste så snabbt som möjligt tydliggöra hur myndigheten ska styras, säger Heike Erkers.

Ett glädjande besked är att Jämställdhetsmyndigheten får möjlighet att fortsätta sitt arbete.

– Det tidigare beslutet om nedläggning var förhastat. Myndigheten behövs för ett strategiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete, säger Heike Erkers.

Resurserna för elevhälsans främjande och förebyggande arbetet ska stärkas enligt januariavtalet. Det ska också klargöras vad som är acceptabla lägstanivå för tillgången till elevhälsan.

– Det är en viktig förbättring och något våra medlemmar har efterlyst länge. Det är inte rimligt att det finns skolkuratorer som är ansvariga för över tusen elever, säger Heike Erkers.