Regeringen presenterar ny etableringsstrategi

Regeringen vill göra det lättare för nyanlända och asylsökande att etablera sig i det svenska samhället skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på DN Debatt.

Riksrevisionen riktade nyligen kritik mot regeringens etableringsinsatser, som beskrevs som ineffektiva. Nu ska nya och bredare satsningar på språkträning, snabbspår och bostäder göra mottagandet bättre och effektivare i hela landet, enligt ministern.

Bland annat ska mer resurser satsas på ideella organisationer som vill stödja asylsökande och bidra till nyanländas etablering genom exempelvis mentorskapsprojekt, språkvänner och sociala aktiviteter. Asylsökande och nyanlända ska ha möjligheten att läsa svenska och andra kurser hos studieförbunden redan från dag ett.

För att göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden vill regeringen korta tiden för validering av utbildningar och yrkeserfarenheter. Mer resurser ska också satsas på att hjälpa nyanlända akademiker med kompletterande utbildningar, och underlätta för fler att fullfölja sin grundskole- och gymnasieutbildning. Genom så kallade snabbspår ska nyanlända snabbare kunna slussas in i yrken där det råder brist på arbetskraft.

Regeringen utlovar också ett nytt bostadspolitiskt paket till en kostnad av 6,7 miljarder kronor per år för att lösa bostadsbristen. Minst 250 000 nya bostäder ska ha byggts innan 2020.