Regeringen slösar med nyanländas kompetens

Det finns ett brett stöd för att Sverige ska ta vara på nyanländas kompetens. Men regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att låsa fast högutbildade i enkla jobb, skriver Ursula Berge, samhällspolitisk chef, och Katarina Lundahl, chefsekonom på SvD Debatt.

Förslagen om hur man ska få nyanlända i jobb är många. Men trots att nära var tredje nyanländ har en högre utbildning glöms akademikerna bort i debatten. 

"De närmaste tio åren behövs minst en halv miljon akademiker bara i offent­lig sektor. Kan nyanlända fylla dessa luckor vinner alla på det. Fastnar akademiker i stället i enkla jobb tränger det undan dem som verkligen behöver jobben – personer utan gymnasieutbildning. Därför ser vi med oro på förslagen från rege­ringen om tillfälliga uppehållstillstånd, som skapar fel incitament för akademiker", skriver Ursula Berge och Katarina Lundahl på SvD Debatt

Arbetsgivare och fackförbund har tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer tagit fram så kallade snabbspår. Målet är att underlätta för nyanlända akademiker att hitta kvalificerade arbeten så snabbt som möjligt. Men regeringens lagrådsremiss om tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att stjälpa dessa ansträngningar. 

Läs hela debattartikeln på SvD:s hemsida