Regeringsbeslut idag: fler statliga myndigheter omlokaliseras

Ytterligare myndigheter ska omlokalisera hela eller delar av sina verksamheter från Stockholm till andra orter i Sverige. Beslutet som kom idag berör åtta myndigheter.

De åtta myndigheter som berörs av beslutet är Tullverket, Kronofogden, Arbetsmiljöverket, SIDA, Swedac, Tillväxtverket, Myndigheten för tillgängliga medier och Inspektionen för socialförsäkringen.

När omlokaliseringarna ska genomföras varierar, från som tidigast januari 2019 till som senast april 2020. Vad gäller SIDA kommer verksamheten att flytta till Botkyrka kommun, när är ännu int planerat.

I november 2017 slog Arbetsdomstolen fast att anställda vid en myndighet som omlokaliseras är arbetsskyldiga i hela landet, om inget annat har avtalats. Det innebär att man som anställd får säga upp sig själv om man väljer att inte följa med vid en myndighetsflytt. Detta får betydelse för hur man kan få a-kassa. För mer detaljerad information kontakta Akademikernas a-kassa, AEA. 

"Bra övergångslösningar"

Saco-S ordförande Lena Emanuelsson kommenterade domen så här:  ”Nu måste vi arbeta för att myndighetsanställda medlemmar som inte vill flytta med erbjuds bra övergångslösningar i form av till exempel ersättning för resor, dubbelt boende och möjligheten att arbeta under restid. Det är nödvändigt för att de berörda medlemmarna ska få tid att hitta ett nytt jobb samtidigt som de under ordnade former kan lämna över till de nya medarbetare som anställs på den nya verksamhetsorten”.

Saco-S är kritiska till regeringens beslut att omlokalisera myndigheter. Då regeringen i augusti fattade beslut om omlokalisering av sju myndigheter uttalade Saco -S att beslutet riskerar att leda till att medarbetare slutar och att effektiviteten i verksamheterna försämras.

Arbetsgivaren på samtliga berörda myndigheter kommer att inleda förhandlingar med kontaktförbundet på respektive myndighet kring formerna för omlokaliseringen. Information om kontaktförbundhittar du på Sacos hemsida. 

Ring SSR Direkt

Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR är välkommen att höra av dig till SSR Direkt med frågor. Du når SSR Direkt på 08-617 44 00 mellan kl. 8-17 på vardagar. Du kan också vända dig till din Saco-S förening på din myndighet.

Läs mer om omlokaliseringsbeslutet och arbetsskyldighet för anställda på Sacos hemsida.