Regional förhandlarträff/nätverksträff i Gävle

Nätverksträffen riktar sig till dig som är förtroendevald i Gävleborg och Uppsala oavsett uppdrag. Det är en möjlighet för dig som förtroendevald att skapa kontakter och samråda kring lokala frågor.

Program

- Avstämning lönerevision 2019
- Partsarbetet med SKL
- Aktuella ändringar i lag och avtal
- Det nya karensavdraget

Tid kommer finnas för erfarenhetsutbyte och kollegial handledning kring aktuella frågor på arbetsplatsen.
 

Plats

Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28 i Gävle

Tid

Vi börjar kl. 08:30 med kaffe och registrering. Vi startar kl. 09.00 och avslutar kl. 16:00.

Kursledare

Ulf Nilsson ombudsman
Cecilia Bergsten Regionombud

Aktuella frågor att ta upp under dagen kan med fördel mailas in i förväg till Cecilia på regionombud.uppsala@akademssr.se

Ledighet

Glöm inte att ansöka om ledighet med bibehållen lön för kursdagarna med stöd av Förtroendemannalagen§ 6-7 och använd det program du får som stöd för din ansökan. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort.

Akademikerförbundet SSR står för reskostnader samt de måltider som erbjuds i samband med träffen. Hör av er om eventuella allergier m m.

Eventuella frågor besvaras av lena.dimitriadou@akademssr.se

Välkommen!

 

Anmälan

Du anmäler dig genom att klicka HÄR. Vi behöver ha in din anmälan senast den 10 maj 2019.

 

Ledighet

Glöm ej att ansöka om ledighet med bibehållen lön för den 24 maj 2019 med stöd av Förtroendemannalagen § 6-7 och med bifogat program som stöd för din ansökan i det fall du är fackligt förtroendevald. Tänk också på att du måste vara anmäld till din arbetsgivare som facklig förtroendeman. Din förening gör detta om det inte redan är gjort.

Varmt välkommen!

  • Datum och tid: 24 maj 2019 kl. 08:30 - 16:00
  • Plats: Elite Grand Hotell i Gävle, Kyrkogatan 28