Regionala konferenser om etablering efter nyår

I januari arrangeras den första regionala konferensen om mottagande och nyanländas etablering i regeringens regi. Under två och en halv månader ska alla kommuner och landsting kunna vara med och diskutera utmaningar och möjligheter.

Efter den nationella samlingen Sverige tillsammans som hölls i oktober fick länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala konferenser för att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Syftet med de regionala konferenserna är att ge en samlad presentation av de resurser och förutsättningar som finns för kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter. Deltagarna ska också ges möjlighet att utbyta erfarenheter och dela goda exempel kring mottagande och etablering. 

Den första regionala konferensen anordnas i Malmö den 22 januari och den sista i Luleå den 1 april. Samtliga kommuner och landsting kommer att bjudas in till konferensen som hålls i deras region. 

Konferenserna arrangeras av Länsstyrelsen i samverkan med Regeringskansliet och i samråd med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Boverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Schema för konferenserna finns på regeringens hemsida