Reportrar utan gränser

Sen några år tillbaka är vi vänner med Reportrar utan gränser. En blygsam summa pengar och ett starkt moraliskt stöd, inte bara från oss utan från många andra, bidrar till att de kan arbeta vidare.

Reportrar utan gränser bildades i Frankrike 1984 och har funnits i Sverige sedan 1994. De har kontor i tio länder runt om i världen och korrespondenter i 150 länder.

Organisationen är en av de främsta i världen för frågor kring yttrande- och pressfrihet och tar sitt avstamp i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19: 

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”