Riksdagen måste stoppa en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten

Planerna på en nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten måste stoppas av riksdagens utskott. Det är inte seriöst att med ett penndrag lägga ner en myndighet som spelar en central roll för att understödja arbetet för ökad jämställdhet, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers.

Jämställdhetsmyndigheten inrättades den 1 januari 2018 och har alltså funnits i mindre än år. I uppdraget ingår att systematiskt analysera utvecklingen inom de jämställdhetspolitiska delmålen och se till att de jämställdhetspolitiska målsättningarna blir verklighet.

Utredningen som föregick inrättandet av myndigheten konstaterade att frånvaron av en permanent förvaltningsstruktur på jämställdhetens område hindrar ett strategiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete.

– Bildandet av Jämställdhetsmyndigheten var ett av många nödvändiga steg mot ett mer systematiskt arbete för ökad jämställdhet. Planerna på en nedläggning, utan någon genomtänkt plan för hur arbetet kan bedrivas på annat sätt, skickar en olycklig signal om att kampen för jämställdhet ska prioriteras ner, säger Heike Erkers.

Jämställdhet var den tredje viktigaste frågan för väljarna inför valet, enligt SVT:s valundersökning. Det rankades högre än till exempel lag och ordning och den svenska ekonomin.

– Förra hösten visade Metoo-rörelsen att sexuellt våld och trakasserier finns i så gott som alla kvinnors vardag. Att i det läget lägga ner en myndighet som arbetar för att motverka våld mot kvinnor är tondövt. Jag vill inte tro att en majoritet i riksdagen kan tänka sig att stå bakom detta när frågan ska avgöras i arbetsmarknadsutskottet nästa vecka, säger Heike Erkers.