Riktlinjer för tillgängliga webbplatser

Myndigheternas webbplatser ska bli mer tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen (PTS) fick på torsdagen i uppdrag av regeringen att ansvara för vägledningen för webbutveckling.

Vägledningen utgör riktlinjer som ska ska hjälpa verksamheter inom den offentliga sektorn att skapa webbplatser och e-tjänster som är både tillgängliga och användbara.   

– Det är av stor vikt att information på myndigheternas webbplatser och de digitala interaktionsmöjligheter som myndigheterna erbjuder är tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, säger it-minister Mehmet Kaplan i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna ska anpassas till de digitala kanaler som myndigheterna använder för att kommunicera med invånare och företag. Målet är att webben ska vara enkel att använda för alla, enligt regeringen. 

PTS tar nu över detta uppdrag från E-delegationen. Vägledningen och riktlinjerna finns på webbplatsen webbriktlinjer.se.