Röster om chefsprogrammet

Så här tycker två medarbetare:

Anna-Karin Berglund, chef för myndighetens EU-fondsenhet

Hur många år har du jobbat på Jordbruksverket?

– Drygt fem varav de två senaste som chef.

Vad är utmanande i din roll?

– Det är ofta att hitta balansen mellan de strategiska ledarskapsfrågorna och de operativa, dagliga frågorna.

Vad tycker du om chefsutvecklingsprogrammet?

– Att alla chefer på Jordbruksverket har gått programmet samtidigt har gett mig ett bredare kontaktnät. Utmaningen är att man då alltid är med sina chefskollegor. Ibland kan det vara en fördel att gå utbildningar med andra för att få lite andra infallsvinklar. Men det positiva i satsningen på alla chefer i det här utvecklingsprogrammet har ändå klart övervägt.

– För mig som ny chef har det varit bra att träffa andra chefer med mer erfarenhet. Jag har fått insikter om mig själv och mitt ledarskap. Jag kan ta fram mina samlade anteckningar från alla moduler när det uppstår en situation. Då har jag dem som ett litet referensbibliotek.

 

Olof Johansson chef för växt- och miljöavdelningen

Hur många år har du jobbat på Jordbruksverket?

– 21, chef sedan 17 år.

Vad är utmanande i din roll?

– Vi får hela tiden nya uppdrag och jobbar med att införa nya arbetssätt och ny teknik. Att som ledare vara med och styra den förändringsprocessen är det jag tycker är mest utmanande.

Vad tycker du om chefsutvecklingsprogrammet?

– Programmet har varit varierat och tagit in viktiga områden. Det finns en styrka i att vi har gjort något gemensamt. Nu har alla chefer samma grund, samma referensramar.

– Modulen som handlade om utveckling av ledningsgrupper har kanske varit allra viktigast för mig. Jag leder en ledningsgrupp och vi har fått stöd för att komma vidare i vårt arbete. Vi har jobbat med hur vi ska bli en grupp med en gemensam strategi, med hur vi skapar tillit och hur vi kommer längre än bara informationsmöten. Det mest utmanande har varit att göra verkstad av det vi lärt oss, men jag tycker att vi har utvecklats mycket.

TEXT: KARIN PERSSON

Läs mer Utmaningen: Skapa en identitet

*Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:erna.