Rusta cheferna för uppdragen!

Politiken önskar sig stordåd i välfärden, men de som ska leda det arbetet har ofta orimliga förutsättningar. Det är dags för chefstrategier där arbetsgivarna skapar attraktiva chefstjänster och lockar rätt kompetens till uppdragen.

Hörde du statsministerns beskrivning av läget, av vad som ska göras? Om inte så kan det sammanfattas med att regeringsförklaringen inte innehöll så många konkreta förslag eller nyheter.

De utmaningar som målas upp kommer att hamna i chefernas och välfärdsprofessionernas knä. Lös segregationen, klara globaliseringen, bygg samhället, utveckla välfärden, gör klimatomställning och modernisera Sverige.

Regeringen efterlyser innovation, mer forskningsanknytning, ökad kvalitet, ökad attraktionskraft, bättre service, digitalisering och ökad trygghet.  

Hur ser då möjligheterna för cheferna ut att förverkliga detta i sina olika verksamheter? Hur ser styrning, resurser och mandat ut?

Mindre krångel, mer stöd och färre medarbetare

Fortfarande har många chefer stora medarbetargrupper, för stora grupper, för att kunna vara närvarande som ledare och skapa en kultur där sådant utvecklingsarbete är möjligt. Allt för många sitter upp över öronen i administrativa krånglande system, med hög personalomsättning och uppgifter som de skulle behöva avlastning eller stöd i.

Riktiga chefsavtal och kompetensutveckling

Hur ser chefernas egen kompetensutveckling ut? Karriärvägar och kompetensutveckling är viktigt om vi menar allvar med att kunna göra olika val, att gå in och ut ur chefsroll, att ta andra professionsuppdrag som strateger eller specialister. Idag har allt för många chefer förordnade, ibland utan en definierad grundtjänst, och det finns inga strategier från arbetsgivaren när det gäller att ta vara på chefernas kompetens i andra uppdrag. Trygga chefer med bra avtal är nyckel till en god kultur där det går att kritisera, vara innovativ, våga misslyckas och lyckas med nya uppgifter.

Verktyg för att ta ansvar

Chefer behöver mandat och verktyg för att ta sitt stora ansvar. Kompetensutveckling för chefer handlar också om arbetsrätt och arbetsmiljö. Många chefer får arbetsmiljöansvaret i avtalet, en delegation som de i realiteten inte har möjlighet att säga nej till. Ett ansvar som de inte får stöd och utbildning för. Det handlar inte om enskilda chefer som ska stå på sig, utan om att arbetsgivarna måste se till att arbetsgivarföreträdarna är rustade med kunskap, mandat och rätt förutsättningar.

Ska politiken förverkliga de ambitioner som regeringsförklaringen ger uttryck för, då måste frågan om chefers förutsättningar upp på agendan. Vi ser fram mot att bidra i arbetet med chefstrategier och arbetet med attraktiva utvecklande chefsuppdrag!