Så berör regeringsbudgeten dig som akademiker

Idag har regeringen presenterat budgetproposition för 2016. I den finns flera förslag som berör Akademikerns läsare i yrkesvardagen. Bland annat satsningar på socialtjänsten och på Försäkringskassans handläggare.

Finansminister Magdalena Andersson presenterade budgetpropositionen vid en pressträff i Rosenbad. Satsningar ska göras på bostäder och skola, men i förslaget finns även många punkter som påverkar Akademikerns läsare och deras arbetssituation:

  • Satsning på socialtjänsten på sammanlagt en miljard kronor under fyra år. Pengarna ska framför allt gå till ökad bemanning, men även till ökad kompetens och kvalitet. Läs mer i tidigare artikel på Akademikern.se
  • Förändringar i sjukförsäkringen innebär mer arbete för Försäkringskassans handläggare. Mångmiljonbelopp ska stärka handläggningen. Läs mer om hur Akademikerförbundet ser på saken
  • Regeringen lovar att arbeta vidare med frågan om en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Kravet på legitimation har drivits av Akademikerförbundet SSR som organiserar nästan 80 procent av landets sjukvårdskuratorer, och tas emot positivt av förbundet. Läs mer i pressmeddelande från Akademikerförbundet idag
  • Invandrade akademiker måste få jobb utifrån sin kompetens. Regeringen vill storsatsa på både kompletteringsutbildningar, validering och tidig kartläggning av de ankommandes utbildnings- och yrkesbakgrund, som i bästa fall ska kunna genomföras redan under den första månaden i Sverige. Även detta kommenterar Akademikerförbundets ordförande Heike Erkers i dagens pressmeddelande
  • En annan punkt i budgetförslaget rör den högsta marginalskatten som höjs till 60 procent. Regeringen vill dessutom frysa den så kallade brytpunkten för statlig skatt, vilket innebär skattehöjningar för drygt en miljon löntagare. Tidigare har gränsen beräknats genom att man väger in förändringen i konsumentprisindex, KPI, plus två procentenheter. Nu slopas dessa två procent. 

Bland annat Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, har riktat kritik mot de två sistnämnda punkterna. 
– Det är rent missvisande att påstå att det bara är högavlönade som påverkas, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Saco beräknar att en tredjedel av landets heltidsarbetande omfattas av skattehöjningar. 
Dessutom hade Saco gärna sett en större satsning på att höja kvaliteten i högre utbildning.
– Sverige är redan ett av de länder i västvärlden där det lönar sig minst att utbilda sig. Att ytterligare nedvärdera högre utbildning på det här sättet är inte hållbart, säger Sacos ordförande Göran Arrius.