Så funkar det: Avtalsrörelse

Nästan 500 kollektivavtal förhandlas om i årets avtalsrörelse. Resultatet kommer att påverka lönen för tre miljoner arbetstagare. Även andra arbetsvillkor kan förändras.

1. Industrin visar vägen

Under en avtalsrörelse förhandlar fackförbund och arbetsgivare om hur mycket lönerna får öka de kommande åren. Traditionen är att den konkurrensutsatta exportindustrin tecknar avtal först. De sätter ett ”märke” som blir norm för övriga branscher. För Akademikerförbundet SSR rör årets avtalsrörelse främst den privata sektorn. Inom kommuner och landsting löper det gällande avtalet ytterligare ett år och i statlig sektor tills vidare.

2. Största fackförbundet för ordet

Alla fackförbund har medlemmar på många arbetsplatser. Därför har det skapats en tradition av samarbete bland akademikerfacken där det största och näststörsta fackförbundet inom varje område sköter samtalen. Akademikerförbundet SSR förhandlar till exempel med arbetsgivarorganisationer som företräder Svenska kyrkan, tjänsteföretag, ideell sektor och fastighetsbranschen.

3. Chans till längre semester

Grundfrågan är hur mycket lönen ska öka de kommande åren. Men det handlar även om allmänna villkor, som pension, arbetsmiljö, arbetstid eller semester. Akademikerförbundet SSR vill att medlemmarna ska kunna göra individuella överenskommelser om bättre villkor, exempelvis fler semesterdagar, få större inflytande över arbetstiden eller större avsättning till pension.

4. Rörelsen kulminerar i vinter

I december träffas fack och arbetsgivarna och presenterar sina yrkanden. Efter årsskiftet startar förhandlingarna. Om de inte kommer överens finns regler för hur parterna ska agera, till exempel genom att släppa punkter man inte är överens om eller genom att kalla in en medlare. Till sist kan det bli strejk om det gamla avtalet löper ut utan att ett nytt tecknas.

5. I april börjar de nya villkoren gälla

Målet är att avtalsrörelsen ska vara i hamn 1 april 2016 eftersom många av de nuvarande avtalen går ut sista mars. Längden på de nya avtalen brukar variera. De senaste åren har konjunkturen svängt kraftigt, vilket påverkat förhandlingarna och gjort att avtalen blivit korta. Varken arbetsgivare eller fack har velat binda sig för längre perioder och avtalen har innehållit få villkorsändringar.