Så funkar det: Föräldraledighet

Mata, vagga och byta blöjor. När du är hemma med barn har du fortfarande rättigheter på jobbet.

1. Så länge får du vara borta

Föräldrar får vara helt lediga tills barnet fyller 18 månader. Mamman får dessutom vara helt ledig från sju veckor innan förlossningen och partnern i tio dagar i samband med att barnet föds. Tills barnet fyller 12 år får du var ledig på deltid. Du måste säga till arbetgivaren att du ska vara hemma minst två månader i förväg.

2. Föräldrapenning

Föräldrapenning betalas av Försäkringskassan i sammanlagt 480 dagar. 90 av dem är reserverade för respektive förälder. Nivån är 77,6 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Har du låg eller ingen inkomst får du 250 kronor per dag. I 90 av dagarna är
ersättningen 180 kronor per dag.

3. Extra lön

Genom kollektivavtal kan du få föräldralön från arbetsgivaren. Villkoren varierar mellan olika avtal, bland annat vad gäller storleken på föräldralönen, hur många månader den betalas, hur länge du måste ha varit anställd och om du behöver fortsätta vara anställd en viss tid efter föräldraledigheten.

4. Behåller förmåner

Under tiden du är hemma får arbetsgivaren inte missgynna dig på grund av föräldraledigheten. Det gäller vid beslut om nyanställningar, befordran, yrkespraktik, utbildning, lön och andra anställningsvillkor, när hen leder och fördelar arbetet, säger upp, avskedar eller genomför andra ingripande åtgärder mot en anställd.

5. Dags att jobba igen

När du vill börja jobba igen ska du underrätta arbetsgivaren om det. Du kan avbryta ledigheten när du vill men om du har planerat att vara borta en månad eller mer får arbetsgivaren skjuta på återkomsten i högst en månad. Du har rätt att arbeta i samma
omfattning som innan föräldraledigheten.

Text: Åsa Bolmstedt, Akademikern

Ur magasinet Akademikern 2/2017. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf här.

Läs fler Så funkar det-artiklar: 

Så funkar det: Skyddsombud
Så funkar det: Övertid
Så funkar det: Avtalsrörelse
Så funkar det: Semester