Så funkar det: Nya ägare

Verksamheten ska säljas och nya ägare tar över. Följer du med på det nya spåret?

1. Så påverkas din anställning

Vid en övergång av verksamheten har du rätt att följa med till det nya bolaget, men ingen skyldighet att göra det. Huvudregeln är att både anställningen och anställningsvillkoren ska vara oförändrade och att de följer med till den nya arbetsgivaren automatiskt. Den tidigare arbetsgivaren är dock ansvarig för intjänad lön och andra ekonomiska villkor fram till övergången.

2. Tre kriterier avgör

För att det ska räknas som en "övergång av verksamhet" som det heter i lagen måste tre kriterier vara uppfyllda: Det ska ha skett ett byte av arbetsgivare, det måste vara en lagenlig överlåtelse och verksamheten ska utgöra en ekonomisk enhet som bevarar sin identitet. Detta kan ske både i privat och offentlig sektor, till exempel genom att hela eller en del av verksamheten säljs eller genom att en kommun lägger ut en verksamhet på entreprenad.

3. Lagar och kollektivavtal

Reglerna om övergång finns i lagen om anställningsskydd, LAS, och medbestämmandelagen, MBL. Om den nya arbetsgivaren saknar kollektivavtal ärver hen den gamla arbetsgivarens avtal i ett år, såvida fack och arbetsgivare inte kommer överens om ett nytt avtal. Om den nya arbetsgivaren redan  har ett kollektivavtal som kan tillämpas på den personal som följer med gäller i stället det.

4. Bytet måste förhandlas

Att överlåta hela eller delar av verksamheten är en så pass viktig förändring att både den arbetsgivare som överlåter och den som förvärvar verksamheten måste förhandla med facket. Det är arbetsgivaren som måste ta initiativ till förhandlingen och det gäller oavsett om det finns ett kollektivavtal eller inte.

5. Kan bli uppsagd av andra skäl

Det är inte tillåtet för arbetsgivaren att säga upp dig på grund av övergången. Men det kan ändå finnas situationer då det är tillåtet att avsluta anställningen. Om du väljer att inte följa med till den nya arbetsgivaren kan du till exempel bli av med jobbet på grund av arbetsbrist, särskilt om hela verksamheten flyttas.

Text: Åsa Bolmstedt, Akademikern

Ur magasinet Akademikern 3/2017. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf här!

Läs mer:

Så funkar det: Föräldraledighet
Så funkar det: Skyddsombud
Så funkar det: Övertid
Så funkar det: Avtalsrörelse
Så funkar det: Semester